местоположение

Район с множеством кафе, ресторанов, клубов, мест развлечений, культуры, спорта и отдыха. Это район Дейвице, который относится к административному округу Прага 6. Его характер формируют роскошные жилые микрорайоны Ханспаулка и Баба, а также обширный университетский городок с современным зданием Национальной технической библиотеки.

Jen Dejvice byly stvořeny jako luxusní rezidenční čtvrť a nikdy neztratily nic ze svého výsadního postavení. Dnes představují i významné centrum vzdělání a vědy. V dejvickém kampusu šesti vysokých škol a institucí se takřka každý den konají nejrůznější akce, zpravidla otevřené široké veřejnosti.

Již název ulice Studentská poukazuje na blízkost prestižních univerzit. Pro inspiraci se však architekti BackYard Dejvice vydali až do Velké Británie, za těmi nejslavnějšími univerzitami světa. S respektem k odkazu stavitele Otakara Medka z Pardubic, který dům v roce 1929 postavil, fascinováni britskými městskými dvorky, vytvořili komfortní bydlení, kde je každý den perfektní.

Přiložené obrázky jsou vizualizace, slouží jako inspirace pro vytvoření atmosféry.