Koupě a financování

Úspěšná dlouhodobá spolupráce naší společnosti a Hypoasistent s.r.o. při financování prodeje jednotek do vlastnictví klientů umožňuje poskytnout i Vám jedinečnou nabídku na financování koupě jednotky v projektu Backyard Dejvice. Hypoasistent je smluvním partnerem 16 bank a ve spolupráci s nimi zajišťuje pro klienty individuální slevy na úrokových sazbách a poplatcích, každému přesně na míru.

Garantovaná variantní nabídka pro prodej jednotek u projektu BackYard Dejvice a Hypoasistent:
— ZDARMA zpracování hypotečního úvěru
— ZDARMA zpracování odhadu nemovitosti

Ústní rezervace

Po rozhodnutí o koupi Vám příslušnou jednotku zarezervujeme na 48 hodin.

Dohoda o rezervaci a Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Do třech pracovních dní po podpisu dohody o rezervaci nebo Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradíte zálohu ve výši 200 000 Kč a do jednoho měsíce doplatíte zálohu do výše 10 % z kupní ceny.

Kupní smlouva

Do 2 měsíců od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí následuje podpis Kupní smlouvy a uhrazení zbývající části ve výši 90 % z kupní ceny, a to z úvěru nebo vlastních zdrojů.

Předání bytu

K předání jednotky dojde po podpisu Kupní smlouvy.

Informace pro zahraniční klienty

Omezení koupě jednotek do osobního vlastnictví pro klienty z nečlenských zemí EU již není platné. V současné době si mohou i tito klienti zakoupit jednotku jako soukromá osoba.